Μην πετάτε τις άχρηστες ηλεκτρικές –ηλεκτρονικές σας συσκευές στα οικιακά απορρίμματα.
Με την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών μειώνουμε τον κίνδυνο ρύπανσης του περιβάλλοντος από βλαβερές ουσίες που περιέχουν κάποια κατασκευαστικά μέρη τους, οι οποίες θα διαχυθούν στο έδαφος ή την ατμόσφαιρα αν αντίστοιχα θαφτούν ή καούν.

 

 

Είναι κατασκευασμένες από διαφορετικά πολλά υλικά όπου όταν αυτές δεν λειτουργούν γίνονται απόβλητα. Ένα μέρος αυτών διαφεύγουν και μετατρέπονται σε επικίνδυνα για το περιβάλλον. Πολλές συσκευές περιέχουν επικίνδυνες τοξικές ουσίες όπως υδράργυρο και μόλυβδο που χρήζουν άμεσης ανακύκλωσης. Στη μονάδα μας παραλαμβάνουμε όλων των ειδών τις οικιακές συσκευές ,επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ=ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: Το να εγκαταλείπουμε στη φύση τις άχρηστες ηλεκτρικές συσκευές μας ή να τις παρατάμε στο πεζοδρόμιο είναι εδώ και χρόνια μια ξεπερασμένη πρακτική και βέβαια, αρνητική για το περιβάλλον. Ανακυκλώνοντας τις παλιές συσκευές μας αντανακλούμε ένα υψηλό επίπεδο πολιτισμού, βασισμένο στην κοινωνική συνείδηση και στο ενδιαφέρον για την κληρονομιά που θα αφήσουμε στις επόμενες γενιές.