ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ

accordion-small

Ο Σίδηρος είναι ένα από τα πιο ανθεκτικά και σκληρά μέταλλα που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος από αρχαιοτάτων χρόνων με πληθώρα εφαρμογών σήμερα.

 

 
Θεωρείται το πιο διαδεδομένο και άφθονο στο γήινο φλοιό και το ευκολότερο προς ανακύκλωση.
Τα απορρίμματα των δύο σημαντικότερων κραμάτων του ( χάλυβας & χυτοσίδηρος) που προορίζονται για ανακύκλωση προέρχονται από μεταλλικά κατάλοιπα μεγάλων βιομηχανιών, από την διάλυση εξοπλισμών και από συλλέκτες μετάλλων .
Η Eco Machine Recycling ασχολείται με την ανακύκλωση παλαιού σιδήρου scrap διαθέτοντας τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό για την συλλογή και επεξεργασία του, εκτιμώντας τον σίδηρο ως πρώτη ύλη παρασκευής χαλυβουργικών προϊόντων διεθνώς και ως ιδιαίτερης αξίας εμπορικό αγαθό.