ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ

accordion-small
 
Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό την αποψίλωση βιομηχανικών εγκαταστάσεων και βιοτεχνικών κτιρίων ή μέρος αυτών.

 

 
Εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει την αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και ανακύκλωση του μηχανολογικού εξοπλισμού της επιχείρησης σας, διασφαλίζοντας την προστασία του περιβάλλοντος.
Στην Eco Machine Recycling προσφέρουμε πιστοποιημένες υπηρεσίες ποιότητας κατά τα πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001 τηρώντας αυστηρά τους κανόνες ασφαλείας, με την πλέον σύγχρονη τεχνογνωσία και πρακτική.
Στην συνολική παροχή των υπηρεσιών μας, περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα και προβλεπόμενα από την νομοθεσία έγγραφα αδειών για ολοκληρωμένη διαχείριση του φορτίου scrap.