ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΣΗ

 

Εμπιστευτείτε τη μονάδα επεξεργασίας της Ecomachine Recycling για την παράδοση του οχήματος σας που έχει συμπληρώσει τον κύκλο ζωής του.

 
Με σύγχρονα μέσα για την ανακύκλωση και απορρύπανση των ΟΤΚΖ συμβάλλουμε στην μείωση της καταστροφικής ρύπανσης που αποτελεί κάθε εγκαταλελλειμένο όχημα.

Με μεθόδους νέας τεχνολογίας και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό ,αφαιρούμε όλα τα επικίνδυνα εύφλεκτα υλικά του αμαξώματος (μπαταρία-υγρά φρένων-καταλύτες-ορυκτέλαια –βενζίνη),τα πλαστικά του μέρη που αποτελούν 100% ανακυκλωσιμα υλικά και τέλος τα μεταλλικά του μέρη που διαχωρίζονται και αποστέλλονται στους νόμιμους ΧΥΤΑ.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ

 

accordion-small-1

Από τη στιγμή που αποφασίσετε να αποχωριστείτε το ΙΧ- και να το στείλετε για απόσυρση υπάρχουν τέσσερα απλά βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε

 
1: Να συγκεντρώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία καθορίζονται από τη νομική μορφή του ιδιοκτήτη του οχήματος.

2: Να κλείσετε ραντεβού για τη συλλογή του οχήματος από το χώρο σας. Γερανός οδικής βοήθειας της εταιρείας μας, συλλέγει το όχημα από το χώρο σας την ημέρα και ώρα που επιθυμείτε

3: Ο ιδιοκτήτης παραδίδει το όχημα στο οδηγό και εκείνος του δίνει μια βεβαίωση παραλαβής.

4: Ο ιδιοκτήτης περιμένει μέσω ταχυδρομείου το επίσημο Πιστοποιητικό Καταστροφής, πρόκειται για το επίσημο έγγραφο της διαγραφής ή το παραλαμβάνει από τα γραφεία μας.

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

accordion-small

Από τη στιγμή που αποφασίσετε να αποχωριστείτε το ΙΧ- και να το στείλετε για απόσυρση υπάρχουν τέσσερα απλά βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε

 

Φυσικο προσωπο

1. Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
2. Οι πινακίδες του οχήματος
3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη
4. Εξουσιοδότηση, επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή, για τη μεταφορά του οχήματος

Ομορρυθμη ή Ετερορρυθμη Εταιρια ή Εταιρια Περιορισμενης Ευθυνης (Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.)

1. Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
2. Οι πινακίδες του οχήματος.
3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του διαχειριστή της εταιρίας.
4. Φωτοτυπία του καταστατικού της εταιρίας.
5. Δελτίο αποστολής τη στιγμή της παράδοσης του οχήματος.
6. Εξουσιοδότηση, επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή, για τη μεταφορά του οχήματος.

Ανωνυμη Εταιρια (Α.Ε.)

1. Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
2. Οι πινακίδες του οχήματος.
3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του διαχειριστή της εταιρίας.
4. Φωτοτυπία του ΦΕΚ εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί απόφασης οριστικής διαγραφής του οχήματος.
6. Δελτίο αποστολής τη στιγμή της παράδοσης του οχήματος.
7. Εξουσιοδότηση, επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή, για τη μεταφορά του οχήματος.


Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις ένταξης και τα οφέλη του μέτρου της απόσυρσης, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο 210 6628676, και ενημερωθείτε σχετικά.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΝΤΥΠΑ

 

 
ΥΠΕΥΘ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΕΙΧ
ΥΠΕΥΘ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗ-ΕΙΧ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΕΙΧ