Σας ευχαριστούμε που επισκέπτεστε τον ιστοχώρο μας. 
 
Η
Ecomachine Recycling είναι μια νέα εταιρεία στον χώρο της βιομηχανικής ανακύκλωσης. Με γνώμονα την οικολογική συνείδηση και σεβόμενη τους φυσικούς πόρους του περιβάλλοντος, η ecomachine recycling ως πιστοποιημένο μέλος του επίσημου συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδας, διαθέτει την απαραίτητη αδειοδότηση και παρέχει υπηρεσίες διάλυσης εφαρμόζοντας πιστοποιημένες διαδικασίες κατά τα πρότυπα ISO 9001 και 14001, παρέχοντας όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα.
 
Π
ρωταρχικός μας στόχος είναι η συμβολή μας στην ανακύκλωση μέσω της αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων και η συμμετοχή μας στην βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της  κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής πλευράς της.
 
Η
εταιρεία μας σε συνεργασία με όλα τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, διαθέτοντας τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό με σύγχρονες τεχνολογίες απορρύπανσης οχημάτων του αυστριακού οίκου SEDA, στοχεύει σε υπηρεσίες ποιότητας και αναλαμβάνει :

    • Την Απόσυρση αυτοκινήτων, βαρέων οχημάτων και δικύκλων
    • Την Αποψίλωση βιομηχανικών εγκαταστάσεων
    • Την ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών
    • Την ανακύκλωση μετάλλων
    • Την πώληση μεταχειρισμένων ανταλλακτικών

 
Ε
πικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και ενημερωθείτε σχετικά για τον τομέα που σας ενδιαφέρει.