Αποψίλωση Εργοστασίων

ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ


Η αποψίλωση ενός εργοστασίου ή ενός βιομηχανικού κτιρίου, είναι μια δύσκολη διαδικασία  για αυτό η Eco Machine Recycling την αναλαμβάνει με επαγγελματισμό και πάνω από όλα με υπευθυνότητα.

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας λοιπόν αναλαμβάνει την αποσυναρμολόγηση,  την μεταφορά και την ανακύκλωση του μηχανολογικού εξοπλισμού της επιχείρησης σας , διασφαλίζοντας έτσι την προστασία του περιβάλλοντος.

Η εταιρία μας τηρεί αυστηρά όλους τους κανόνες ασφαλείας με την σύγχρονη τεχνογνωσία και πρακτική και έχει όλα τα απαραίτητα και προβλεπόμενα από τη νομοθεσία έγγραφα αδειών για ολοκληρωμένη διαχείριση του φορτίου Scrap.