Ανακύκλωση Μοτοσυκλετών

 • ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ


Εμπιστευτείτε την μονάδα επεξεργασίας της Eco Machine Recycling για την ολοκληρωμένη διαχείριση ανακύκλωσης των μοτοσυκλετών σας. Εμείς αναλαμβάνουμε τη συλλογή, τη μεταφορά αλλά και την ανακύκλωση τους με γνώμονα την ασφάλεια του περιβάλλοντος καθώς χρησιμοποιούμε σύγχρονες μεθόδους ανακύκλωσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ


 • Εσείς κάνετε την οριστική διαγραφή της  μοτοσυκλέτας σας στην Νομαρχία , έχοντας μαζί σας την άδεια κυκλοφορίας και τις πινακίδες.
 • Κανονίζουμε ένα ραντεβού για την παραλαβή του οχήματός σας από το χώρο σας όποτε επιθυμείτε εσείς.
 • Παραλαμβάνεται από τον οδηγό μας μια 《Βεβαίωση παραλαβής οχήματος》

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


Αναλόγως αν το όχημά σας είναι εταιρικής ή ιδιωτικής χρήσης τότε πρέπει να συγκεντρώσετε τα αντίστοιχα έγγραφα.

Φυσικό ΠρόσωποΟμόρρυθμη ή Εταιρρόρυθμη Εταιρία ή Εταιρία Περιοριμένης Ευθύνης (Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.)Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.)
 1. Πρέπει πρώτα να κάνετε διαγραφή στη Νομαρχία (Κατάθεση πινακίδας και άδειας).
 2. Μας παραδίδεται το χαρτί της οριστικής διαγραφής.
 3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη.
 4. Εξουσιοδότηση, επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή, για την παράδοση της μοτοσικλέτας στην εταιρία μας.

 1. Πρέπει πρώτα να κάνετε διαγραφή στη Νομαρχία *Κατάθεση πινακίδας και άδειας).
 2. Μας παραδίδεται το χαρτί της οριστικής διαγραφής.
 3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη.
 4. Εξουσιοδότηση, επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή, για την παράδοση της μοτοσικλέτας στην εταιρία μας.
 5. Φωτοτυπία του καταστατικού της εταιρίας.
 6. Δελτίο αποστολής τη στιγμή της παράδοσης.

 1. Πρέπει πρώτα να κάνετε διαγραφή στη Νομαρχία (Κατάθεση πινακίδας και άδειας).
 2. Μας παραδίδετε το χαρτί της οριστικής διαγραφής.
 3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη.
 4. Εξουσιοδότηση, επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή, για την παράδοση της μοτοσικλέτας στην εταιρία μας.
 5. Δελτίο αποστολής τη στιγμή της παράδοσης.
 6. Φωτοτυπία του ΦΕΚ εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου.