Απόσυρση Επιβατικών ΙΧ

 • ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΙΧ
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ Ι.Χ.


Από τη στιγμή που το όχημά σας έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της ζωής του δεν έχετε να κάνετε κάτι άλλο παρά μόνο να το εμπιστευτείτε στην μονάδα επεξεργασίας της Eco Machine Recycling και εκείνη να αναλάβει όλη την διεκπεραίωση για την οριστική διαγραφή του επιβατικού Ι.Χ. σας αλλά και την ανακύκλωσή του.

 

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας μαζί με τα σύγχρονα μέσα ανακύκλωσης και απορρύπανσης συμβάλλει στην μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Αφαιρούμε λοιπόν όλα τα επικίνδυνα αλλά και εύφλεκτα υλικά του αμαξώματος , τα πλαστικά του αλλά και τα μεταλλικά του μέρη τα οποία μεταφέρονται στα νόμιμα κέντρα ανακύκλωσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ


 • Συγκεντρώνετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα , τα οποία καθορίζονται από την νομική μορφή του ιδιοκτήτη του οχήματος.
 • Κανονίζουμε ένα ραντεβού για την παραλαβή του οχήματός από το χώρο σας όποτε επιθυμείτε εσείς.
 • Παραλαμβάνετε από τον οδηγό μας μια προσωρινή «Βεβαίωση παραλαβής οχήματος».
 • Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ο πελάτης παραλαμβάνει τα πρωτότυπα έγγραφα μέσω ταχυδρομείου.
 • Η εφορία ενημερώνεται από το γραφείο μας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


Αναλόγως αν το όχημα σας είναι εταιρικής ή ιδιωτικής χρήσης τότε πρέπει να συγκεντρώσετε τα αντίστοιχα έγγραφα.

Φυσικό ΠρόσωποΟμόρρυθμη ή Εταιρρόρυθμη Εταιρία ή Εταιρία Περιοριμένης Ευθύνης (Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.)Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.)
 1. Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
 2. Οι πινακίδες του οχήματος.
 3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη.
 4. Εξουσιοδότηση, επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή, για τη μεταφορά του οχήματος.

 1. Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
 2. Οι πινακίδες του οχήματος.
 3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του διαχειριστή της εταιρίας.
 4. Φωτοτυπία του καταστατικού της εταιρίας.
 5. Δελτίο αποστολής τη στιγμή της παράδοσης του οχήματος.
 6. Εξουσιοδότηση, επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή, για τη μεταφορά του οχήματος.

 1. Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
 2. Οι πινακίδες του οχήματος.
 3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του διαχειριστή της εταιρίας.
 4. Φωτοτυπία του ΦΕΚ εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου.
 5. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί απόφασης οριστικής διαγραφής του οχήματος.
 6. Δελτίο αποστολής τη στιγμή της παράδοσης του οχήματος.
 7. Εξουσιοδότηση, επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή, για τη μεταφορά του οχήματος.