Η Εταιρία

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ


Με πιστοποίηση από το επίσημο σύστημα της ΕΔΟΕ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ) η Eco Machine Recycling διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες και παρέχει υπηρεσίες διάλυσης εφαρμόζοντας πιστοποιημένες διαδικασίες, σύμφωνα κατά τα πρότυπα  ISO 9001 και 14001, έχοντας όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα.

Η Eco Machine Recycling είναι μια εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο της βιομηχανικής ανακύκλωσης με κυρίαρχο στόχο της, την συμβολή στην ανακύκλωση μέσω της αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων αλλά και την συμμετοχή της στην βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της περιβαλλοντικής , κοινωνικής αλλά και οικονομικής πλευράς της.

Η Eco Machine Recycling  διαθέτει τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό με σύγχρονες τεχνολογίες του αυστριακού οίκου SEDA  και σε συνεργασία με όλα τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων στοχεύει σε υπηρεσίες ποιότητας προσπαθώντας να κάνει το καλύτερο για τους πελάτες της μέσω του εξειδικευμένου προσωπικού της και αναλαμβάνει:

  • Απόσυρση επιβατικών ΙΧ
  • Απόσυρση φορτηγών μέχρι 3.5 Τ
  • Ανακύκλωση δίκυκλων
  • Ανακύκλωση σιδήρου και μετάλλων SCRAP
  • Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών
  • Αποψίλωση εργοστασίων

Θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε

Στον χώρο μας ή και στον χώρο σας