Ανακύκλωση Σιδήρου και Μετάλλων

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ


Η Eco Machine Recycling ασχολείται με την ανακύκλωση παλαιού σιδήρου scrap διαθέτοντας τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό για την συλλογή και επεξεργασία του, εκτιμώντας τον σίδηρο ως πρώτη ύλη παρασκευής χαλυβουργικών προϊόντων διεθνώς και ως ιδιαίτερης αξίας εμπορικό αγαθό. 

Από την άλλη όσο αφορά την ανακύκλωση μετάλλου τα διαθέτουμε σε χαλυβουργίες, χυτήρια και σε άλλες σχετικές μονάδες επεξεργασίας. Ανακυκλώνοντας τα άχρηστα μέταλλα συμβάλλουμε όλοι κυρίως στην διατήρηση των αποθεμάτων ορυκτών του πλανήτη και στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού.

Τα ανακυκλώσιμα μέταλλα που χρησιμοποιούμε χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.

Στα σιδηρούχα μέταλλα όπως :

  • Σίδηρος
  • Ανοξείδωτο 
  • Μαντέμι 

Στα μη σιδηρούχα όπως:

  • Μπρούντζος
  • Χαλκός
  • Αλουμίνιο
  •  Ζάμακ 
  • Μόλυβδος