Ανακύκλωση Ηλεκτρικών Συσκευών

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ


Στη μονάδα μας παραλαμβάνουμε όλων των ειδών τις οικιακές συσκευές. Με την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών μειώνουμε τον κίνδυνο ρύπανσης του περιβάλλοντος από βλαβερές ουσίες που περιέχουν κάποια κατασκευαστικά μέρη τους, οι οποίες θα διαχυθούν στο έδαφος ή στην ατμόσφαιρα αν θαφτούν ή αντίστοιχα καούν.