Ανακύκλωση Μετάλλων

Τα ανακυκλώσιμα μέταλλα που χρησιμοποιούμε χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.

Στα σιδηρούχα μέταλλα όπως : Σίδηρος, Ανοξείδωτο ,Μαντέμι.
Στα μη σιδηρούχα όπως: Μπρούντζος, Χαλκός, Αλουμίνιο, Ζάμακ, Μόλυβδος.

Η ανακύκλωση τους θεωρείται μεγάλης οικολογικής αξίας, διότι κατόπιν επεξεργασίας επανέρχονται στην αρχική τους μορφή ,οπότε εξοικονομούμε πρώτες ύλες με χαμηλές τιμές συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική ενίσχυση του εθνικού μας πλούτου.

Στην Eco Machine Recycling ακολουθούμε προσεκτικά τα στάδια διαλογής τους ανά υλικό και κατόπιν προσωρινής αποθήκευσης τα διαθέτουμε σε χαλυβουργίες, χυτήρια και σε άλλες σχετικές μονάδες επεξεργασίας. Ανακυκλώνοντας τα άχρηστα μέταλλα συμβάλλουμε όλοι κυρίως στην διατήρηση των αποθεμάτων ορυκτών του πλανήτη και στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού.